არქივი

მარშრუტზე მუშაობისას დღის ცხელ პერიოდში კონდიციონერი არ ჩართეს N48 სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლმა . .- და . .-, N200 სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლმა . .-, N32 სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლმა ..- N171 სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლმა ..-, N75-ის მძღოლმა . .-, N7-ის მძღოლმა . .-, N205-ის მძღოლებმა . .- და . .-, N156-ის მძღოლმა . .- და N6-ის მძღოლმა . .-. აღნიშნულ მძღოლებს 2-2 კვირით აეკრძალებათ ხაზზე მუშაობა .. 2 ივლისიდან.
N51 სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლი . . მარშრუტზე მუშაობის დროს ეწეოდა სიგარეტს, ამ დარღვევისათვის მას ერთი თვით 2 ივლისიდან აეკრძალება მუშაობა.
N192
სამარშრუტო /ავტობუსის მძღოლმა უნაბართვოდ გადაუხვია მარშრუტიდან. აღნიშნული დარღვევისათვის მას 10 დღით აეკრძალება მუშაობა.

ბოლო სიახლეები
პოპულარული ამბები